Calamiteiten

 

Op 21 oktober 2017 zal er een Halloween speurtocht georganiseerd worden. Wij zullen deze dag omstreeks 07:00 starten met het plein op te bouwen en de route te gaan indelen.

Het verzamelplein zal ter hoogte zijn van de basisschool de Kring ter hoogte van de schouw 12-03. Wij zullen starten om 16:30 met kinderen tot en met 6 jaar.

Aantallen groep A:            60  – 15 kinderen in een groep & 2 begeleiders 16:30 – 17:10

Aantallen groep B:           90 – 15 kinderen in een groep & 2 begeleider 17:30 -18:20

Aantallen groep B:            50 – 10 kinderen 12+ in een groep & 1 begeleider 18:40 – 19:20

Aantallen groep C:            50 – 10 volwassenen 16+ 19:30 – 20:10

De laatste groep zal omstreeks 21:30 binnen zijn. Om 20:30 zal er al gestart worden vanuit het startpunt om de zaken op de route op te ruimen. Omstreeks 00:00 verwachten wij de route schoon opgeleverd te hebben. Omstreeks 01:00 verwachten wij het verzamelpunt bij basisschool de Kring schoon opgeleverd te hebben.

 

Wij zullen wederom gaan werken met 5 zones. Op iedere zone zal een verzamelpunt zijn met een zone coördinator. Dit voor uitvallende kinderen en calamiteiten. Dit word gecommuniceerd naar het verzamelpunt en de ouders kunnen dan hun kind(eren) ophalen op 1 van de 4 zone verzamelpunten. Deze plek zal in het begin van de aanrijroute voor calamiteiten zijn. Dit zodat hulpdiensten gelijk goed geïnstrueerd kunnen worden.

 

 

 

 

 

 

 

Ophaalpunten

Offline 1              Veronique 06-18879839  bij vuurkorf ROOD)

Offline 2              Karin 06-33691715 (bij vuurkorf oranje – OPHAALPUNT 1)

Offline 3              Kirsten 06-11539904 (bij pad zone oranje naar groen) brengt het kind terug naar offline 2

Offline 4              Boudewijn 06-51168759(bij vuurkorf groen – OPHAALPUNT 2) Tevens EHBO post

Offline 5              Gwen 06-23011797 (in het tussenstuk bos van zone BLAUW) brengt het kind naar offline 4

Offline 6              Marc 06-57790368  (bij vuurkorf BLAUW) brengt het kind naar offline 5

Offline 7              Angela 06-42899451 (Bij overgang zone groen naar geel) Brengt kinderen naar offline 8

Offline 8              Joanne 06-30181214 (bij vuurkorf geel –OPHAALPUNT 3)

Offline 9              Petra 06-37382857 bij kinderboerderij. Brengt kind terug naar plein

 

De zones zijn ingedeeld als volgt:

Zone Rood      Plein (Vuurkorf 1 Veronique 06-18879839 Offline 1)

Aanrijroute hulpdiensten: Vanaf de Rigastraat het fietspad op ter hoogte van basisschool de Kring.

En na zone geel: Vanaf de brug bij de kinderboerderij (Offline 9 Petra 06-37382857) links het kleine bos door en dan naar het plein.

Zone Oranje        Vanaf het plein (zone rood) richting de basisschool de Lepelaar over het bruggetje, over het voetpad naar de kleine steiger. Rechtsaf door de steeg naar Kempenaar 14. Dan linksaf richting Kempenaar 13. Bij het volgende pad linksaf richting de grote steiger, door de steeg naar het aanloopveld en langs zoneverzamelpunt oranje (offline 2) richting hondenpark t/m het fietspad (offline 3).

Zone verzamelpunt  bij t splitsing voetgangers langs het water ter hoogte van Kempenaar 13 – kempenaar 14 (vuurkorf 2 Karin 06-33691715 offline 2).

Aanrijroute hulpdiensten: Vanaf kruispunt Kempenaar 13 – Kempenaar 14 het voetpad op.

Zone      Groen    Ter hoogte van het fietspad oversteken het bultje over t/m het voetgangerskruispunt in het bultpark (hondentrimbaan).  Bij het voetgangerskruispunt ter hoogte van de hondentrimbaan linksaf richting de brug naar de Schouw/Gondel

Zone verzamelpuntOffline 4 Boudewijn 06-51168759(bij vuurkorf groenOPHAALPUNT 2) bij het voetgangerskruispunt ter hoogte van de hondentrimbaan  

Aanrijroute hulpdiensten: Vanaf Kempenaar 13 ( langs Bultpark) het fietspad op.

Zone Blauw         Vanaf het voetgangerskruispunt in het bultpark (hondentrimbaan) richting Kogge 12 langs het water Offline 5 Gwen 06-23011797. Ter hoogte van de woningen rechts af naar richting Kogge 12. Ter hoogte van Kogge 12 rechtsaf over het bospad (onverhard bospad) richting het voetgangerskruispunt in het bultpark (hondentrimbaan).

Zone verzamelpunt( Marc 06-57790368 offline 6) ter hoogte van Kogge 12.

Aanrijroute hulpdiensten: Vanaf doorgaande weg Kogge 05 afslaan naar Kogge 12. Aan het einde voetpad op.

 

Zone      Geel       Vanaf de fietsbrug richting Schouw/Gondel rechts langs de bult richting schouw. (offline 7 Angela 06-42899451)

Groep B :              Linksaf de bult op

Groep C-D:           Links af langs water richting de brug bij kinderboerderij. Dan links de bult op.

Alle drie de groepen door het bosje en rechtsaf richting de kinderboerderijbrug.

Zone verzamelpunt bovenop bult.  Offline 8Joanne 06-30181214 (bij vuurkorf geel –OPHAALPUNT 3) De route loopt tot en met de brug richting de kinderboerderij.

Aanrijroute hulpdiensten: Vanaf doorgaande weg Gondel 29 afslaan richting Gondel 33. Aan het einde fietspad vervolgen ter hoogte van Gondel 31.

 

Eventuele calamiteiten:

Hangjongeren, Brommers in bos, HORRORclown en Slecht weer

In het geval van overlast zal de coördinator offline   ingeschakeld worden door de offline personen. Deze zal de calamiteit oppakken en naar de locatie gaan. Indien er geen gehoor word gegeven aan zijn verzoek dan zal er contact gelegd worden met de meldkamer. Wanneer het dusdanig escaleert zal de activiteit opgeschort dan wel afgelast worden.

Mochten zich er andere crisisscenario’s voordoen welke aansturen op een acute opschorting van de activiteit dan zullen wij daar direct op inspelen. De coördinator (plein) zal dit op het plein kenbaar maken aan alle aanwezigen. Alle offline personen, EHBO en organisatie zullen op dat moment een oranje hesje aantrekken i.v.m. de herkenbaarheid. Indien er al groepjes onderweg zijn dan zullen de coördinators op het plein contact leggen, via mobiele telefoon, met groepsbegeleiders om direct terug te komen naar de startlocatie op het basketbalveld van KBS De Kring.

De coördinator offline Rob Driessen, zal de andere coördinatoren inlichten. Deze gaan daarna over tot handelen. Dit wil zeggen dat alle griezels en eventuele achterblijvers verzameld worden, de vuurkorven gedoofd worden e.d. door de offline personen. De offline personen begeleiden iedereen naar het plein en controleren de bossen. Jullie zullen de route als laatste verlaten.

Naam Achternaam Functie Locatie Telefoonnummer EHBO
Veronique Hendrix Coördinator Facilitair

Offline 1

Plein 06-18879839 Nee
Karin Solkema Offline 2 Ophaalpunt 1 06-33691715 Ja
Kirsten Heyligers Offline 3 Kruising oranje/groen 06-11539904
Boudewijn Lutkemeier Offline 4 – EHBO Ophaalpunt 2 06-51168759 Ja
Gwen Van de Bos Offline 5 Middenpad blauw 06-23011797
Marc Van Woerden Zone Blauw / offline 6 Vuurkorf Blauw 06-57790368
Angela Dwars Offline 7 Kruising groen/geel 06-42899451
Joanne Koller Zone Geel / offline 8 Verzamelpunt Geel 06-30181214 
Martine Spaans Mobiel EHBO Route 06-42584322 Ja

 

 De volgende bedrijven dragen een steentje bij voor een geweldige editie van HTH